X
print تاریخ ایجاد: 1396/07/19 12:32:31 ب.ظ تعداد بازدید: 1457 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: kaji
برگزاری آزمون زبان پزشکی MHLE کشوری توسط سازمان سنجش

برای اولین بار آزمون زبان پزشکی MHLD  توسط سازمان سنجش کشور به صورت الکترونیکی و کشوری در شهرهای اصفهان ، تهران، تبریز و کرمان برگزار شد

برای اولین بار آزمون زبان پزشکی MHLE توسط سازمان سنجش کشور به صورت الکترونیکی و کشوری در شهرهای اصفهان ، تهران، تبریز و کرمان برگزار شد

دی ان ان