X
print تاریخ ایجاد: 1396/07/19 12:26:34 ب.ظ تعداد بازدید: 929 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: kaji
برگزاری آزمون الکترونیکی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

آزمون الکترونیکی غیر متمرکز دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی در 46 دانشگاه کشور به صورت آنلاین و با بیش از 500 شرکت کننده برگزار شد.

آزمون الکترونیکی غیر متمرکز دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی در 46 دانشگاه کشور به صورت آنلاین و با بیش از 500 شرکت کننده برگزار شد.

دی ان ان